Čtyři mužské archetypy

Mužské archetypy, iniciační rituále, klíčová role otce v rodině, to vše jsou slova, která se dnes možná už neskloňují tolik co dříve. Svůj podíl na tom má samozřejmě vlna ženské emancipace, která někdy jde až ad absurdum a jistě to není správně.
V nakladatelství Portál vyšla zajímavá kniha Roberta Moora a Douglase Gilletta – Král, Válečník, Kouzelník, Milovník.
Muž kouzelník
Autoři knihy jsou psycholog a pastorační poradce. Svou společnou knihou reagují na skutečnost, že se rozpadá stále více tradičních rodin, což vede k tomu, že dětem schází vzory, které jsou pro zdravý vývoj klíčové. Absence vzorů způsobuje dětem škodu. Mnoho feministek se domnívá, že nepotřebujeme v současné době mužskou sílu a energii. Ve skutečnosti jí ovšem potřebujeme pro zdravé fungování společnosti mnohem více. Ovšem na místě není holedbající se chlapáctví, ale je třeba zralá mužnost.
V každém muži jsou přítomny čtyři archetypy. Král, válečník, kouzelník a milovník. Přičemž každý z těchto archetypů má dvě podoby. Tu dobrou a pak záporný protiklad.
Muž válečník

  • Král – zralý a nesobecký zosobňuje plodivou sílu. Protikladem je pak král tyran.
  • Válečník – energie válečníka může motivovat, rozšiřovat. Je mu vlastní sebekázeň. Protiklad je sadista.
  • Kouzelník – jedná se vlastně o šamana, mudrce, proroka. Tvora, který má mnoho informací, a který dokáže vládnout technologiemi. Protikladem je pak manipulátor.
  • Milovník – tvůrce intimity a života. Jeho role je pro uchování života a lásky zcela primární. Protikladem je pak závislý nebo impotentní milovník.

 Muž milovník
Tato kniha je vhodná pro lidi, kteří mají zkušenost se studiem psychologických knih. Je vhodná pro muže, kteří mají zájem o osobnostní růst, pro partnerské páry, které hledají správnou vzájemnou zakotvenost ve vztahu, ženám, které chtějí pochopit muže, potažmo je určena také k psychoterapeutickým účelům.