Kde se setkáte se štětovnicí

Rekonstrukce prováděné u vodních staveb jsou nesmírně společensky odpovědné a patří k nejdůležitějším zásahům ve stavebním odvětví. Vodními stavbami rozumíme přehradní hráze, hráze rybníků, zpevněné hráze říčních koryt, mostní konstrukce a také říční jezy.

Jez je pojmem nejen pro rekreanty, kteří se tu rádi občas v létě koupou, ale zejména pro majitele malých vodních elektráren a také pro vodáky. Jezy se budovaly na řekách již před staletími zejména kvůli náhonům na mlýny, a chcete-li nahlédnout hlouběji do historie, stačí se projet na kole podél Sázavy, Berounky, Lužnice, Otavy nebo Vltavy a máte před sebou pestrou plejádu různých tvarů profilů jezů, jejich propustí, výšky zpevněných břehů a náhonů.

jez Tábor IV. na Lužnici

Každý jez je jedinečný a nenajdete dva stejné jezy na žádné řece, i když si samozřejmě budou velmi podobné, stavba jezu totiž vyžaduje přizpůsobení místnímu charakteru terénu v okolí stavby a také sklonu říčního toku, výšce břehů, obytným budovám v okolí atd.

Zamíříte-li na procházce směrem k jezu, anebo se plavíte po řece a jez se objeví před vámi v dohledu, zkuste mu věnovat trochu více pozornosti a zamyslet se nad tím, že jsou lidé, kteří jezy budují a rekonstruují s opravdovým mistrovstvím, zůstane po nich kus poctivé práce a také jistý architektonický prvek, který bude součástí krajiny a bude ji dotvářet možná po několik dalších generací. Zajímavé je prohlédnout si některé jezy s odstupem času, jak měnily svou tvář, kupříkladu k výrazným změnám došlo na jezu u Špačkova mlýna na Lužnici mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí anebo na Vltavě v Rožmberku nad Vltavou.

jez Metel na Nežárce

Při výstavbě jezů se využívá železobetonových konstrukcí a také svérázných ocelových profilů, které známe pod názvem štětovnice. Profily zpevňují tvar jezu, aby odolával změnám teplot a působení tlaku vody a ledu v každém ročním období. Výrazný podíl štětovnice mtz-servis na profilu jezu objevíte např. na jezu v Plané nad Lužnicí, v Soběslavi, v Dobronicích u Bechyně a u Bejšovcova mlýna u tábořiště Lužničanka.