Co je hlavní podstatou marketingové komunikace?

Firmy se snaží prostřednictvím marketingové komunikace zákazníky především informovat, přesvědčovat, ale také upomínat. Poskytují jim tak informace o aktuální nabídce produktů či služeb, přesvědčují je k nákupu a připomínají jim, proč by si měli kupovat právě jejich produkty. Marketingová komunikace spotřebitelům ukazuje, jak a proč je výrobek používán, kde se dá používat, kdo by jej měl používat a kdy. Rovněž však umožňuje spojení vlastní značky s určitými lidmi, událostmi, zážitky, pocity či věcmi. Díky tomu tak dokáže přispívat k hodnotě značky a utváří si tak svou jedinečnou image.
komunikace po telefonu

Marketingovou komunikace lze chápat:

· V širším pojetí –lze si pod pojmem marketingová komunikace představit veškerou plánovanou i neplánovanou komunikaci ve všech bodech kontaktů organizace se současnými i potenciálními zákazníky (obal produktu, vnímání značky, cena, distribuční místa, reklama, chování zaměstnanců, tradice organizace apod.).
· V užším pojetí –lze chápat marketingovou komunikaci jako prvky marketingového komunikačního mixu.
vydělávat peníze

Cíle marketingové komunikace –

· Poskytnout informace –týkající se především dostupnosti určitého produktu, informace o společnosti, o ceně, apod.
· Vytvořit a stimulovat poptávku –úspěšná komunikační podpora může zvýšit poptávku a prodejní obrat bez nutnosti cenových redukcí.
· Diferenciace produktu, firmy –dovoluje daleko větší volnost v marketingové strategii, hlavně v cenové politice. Předpokladem je dlouhodobá komunikační aktivita, která učí zákazníky unikátním vlastnostem produktů či firem samotných.
· Důraz na užitek a hodnotu produktu –kombinace vlastností užitku a hodnoty, které obvykle reprezentují proslulé značky, opravňují řadu výrobců stanovit často až neúměrně vysoké ceny právě za produkty, které na nově se vytvářejícím trhu zatím nemají tak tvrdé konkurenční prostředí.
· Stabilizace obratu –nepravidelnost v průběhu roku znamená pro výrobce či distributora tlak na zvyšování výrobních, skladovacích a dalších nákladů, což lze prostřednictvím marketingové komunikace eliminovat.
· Vybudovat a pěstovat značku –představení osobnosti značky, vytvoření povědomí o značce, posílení znalosti značky, ovlivnění postoje zákazníků ke značce.
· Posílení firemního image –vyžaduje jednotnou a konzistentní komunikaci firmy v dlouhém období.