Porozumějte současnému systému školství a naučte jej milovat sebe i své vlastní děti!

Mnozí studenti si vůbec neuvědomují význam vzdělání, které máme. Ani to, že bychom měli být vděční, že na ně máme právo! Proč je vlastně důležité a proč je systém školství v pořádku takový, jaký je? Nejpřednější je škole porozumět do všech jejích detailů, abychom z ní mohli vytěžit co nejvíce!
kniha na zemi
Škola nás učí, jak se učit. Určité věci se v životě mění příliš často na to, aby naše znalosti zůstaly stále na stejné úrovni, jako když jsme si je uložili do paměti. Zdají se vám všechny ty fyzikální poučky a matematické rovnice naprosto zbytečné? Ano, v reálném životě je možná nepoužijete, důležité ale je, že si zas a znovu osvojujete koncept toho, jak se něco naučit. V mladém věku je naše mysl i paměť velice tvárná a pružná a pokud ji „posílíme“ memorováním básniček, rovnic a podobných „zbytečností“, zvýší to náš předpoklad, že v době, kdy budeme studovat vysoké školy, důležité pro naše budoucí povolání, se budeme učit snáze a rychleji. Zkrátka se pro nás díky neustálým stresům a „biflování“ ze základních a středních škol stane učení mnohem jednodušší.

Mnozí mladí lidé si také stěžují na to, že se musejí učit základy všech předmětů a nemohou se zaměřit na ty, které je reálně zajímají. Bez tohoto školského systému by si však ani nemohli najít směr, kterým se chtějí dát. Nemohou přeci zjistit, jestli je spíše zajímá věda, anebo zda jsou zaměřeni na humanitno bez toho, že si obě sféry „otestují“ na vlastní kůži. Musíte si nejprve vyzkoušet, zda pro danou oblast máte anebo nemáte vlohy, a až poté si ji můžete zvolit, anebo zavrhnout.
globus v knihovně
Velkým problémem však je, kdyžjsou studenti nuceni volit mezi penězi a tím, co je baví. A to ať už z vůle rodičů, anebo z vlastního „zdravého“ rozumu. Při volbě budoucího povolání, a tedy také při volbě studia, odpovídajícího oboru, hraje většinou prim uplatnění a zisk. Je skvělé, že tolik mladých lidí dokáže přemýšlet a zhodnotit svou budoucnost. Smutné je to ovšem v případě, kdy jdou směrem, který je ani trochu nezajímá, pouze proto, že si vydělají statisíce. Ano, peníze jsou v dnešním světě velice důležité, nemělo by jim však ustupovat srdce. Existuje-li alespoň částečné uplatnění pro něco, co vás osobně naplňuje a činí šťastnými, měli byste to studovat! Nechcete přeci strávit pět let studiem něčeho, co vám nic neříká, a potom skončit v práci, která vás nebaví a motivuje pouze platem. Chápejte význam vzdělání, ale na druhou stranu se jím nenechejte zadupat do země!