Které podmínky je zapotřebí splnit při žádosti o úvěr?

Ty tam jsou doby, kdy úvěr získal každý, kdo o něj přišel zažádat. V současné době se podmínky u řady úvěrových produktů zpřísnily a to znamená jen jediné – zvyšující se počet zamítnutých žádostí. Schvalování úvěrů do značné míry ovlivnila novela spotřebitelského zákona z roku 2018, která dává za povinnost všem poskytovatelům úvěrů důkladnou lustraci každého žadatele, který přijde do banky s myšlenkou úvěru. Pokud by tak neučinili, mohlo by to pro ně následně znamenat řadu problémů. Dlužník by mohl smlouvu o úvěru napadnout pro jeho neplatnost a v případě, že by mu bylo vyhověno, by nadále splácel jen půjčenou částku bez úroků a dalších poplatků. Pojďme se teď společně podívat na několik zákonem daných podmínek, které musí žadatel splnit, aby mu byl úvěr schválen.

  1. Měsíční příjem

podpis smlouvy

Čistá mzda je pro banku jeden z klíčových faktorů, o který se zajímá v případě posouzení žádosti o úvěr. Měsíční příjem je zapotřebí doložit pracovní smlouvou na dobu neurčitou. V případě, kdy žadatel disponuje pouze pracovní smlouvou na dobu neurčitou, je stále šance, že žadatel úvěr získá. Je však zapotřebí, aby byl úvěr zcela splacen ještě před dovršením pracovního poměru. Ovšem pokud se momentálně nachází ve zkušební nebo výpovědní lhůtě, úvěr mu schválen s největší pravděpodobností nebude.

  1. Registr dlužníků

čtení zákona

Registr dlužníků je pro mnohé velkým strašákem, který může zhatit žádost o úvěr mrknutím oka. Do registrů jsou pravidelně zaznamenávána naše platební morálka. Pokud všechny své pohledávky splácíme včas, získáváme plusové body, které pomohou naší důvěryhodnosti. V opačném případě, ale získáváme body záporné, které nám mohou následně v bance pěkně zkomplikovat život. Povětšinou totiž žadatel s negativním záznamem odchází z banky s nepořízenou a zamítnutá žádost je též zaznamenána. Pokud už se jedna banka vyjádřila k žádosti negativně, u další počítejte s podobným výsledkem.