Kdy začít s výukou cizích jazyků u malých dětí?

Hodně ambiciózních rodičů touží po tom, aby jejich dítko začalo s výukou cizího jazyka už v tom nejútlejším věku, myslíme například ve 2 nebo 3 letech. Nepopíráme, možné to je, ale má to svá „ale“, na která je potřeba se pořádně zaměřit.
učení se slovníkem
Nejdříve zmíníme bilingvní rodiny, kde například maminka je Češka a tatínek Angličan. V tomto případě je to jiné. Dítě se od samého narození učí oba jazyky – češtinu i angličtinu. Dítě je vychováváno bilingvně, od narození slyší denně oba jazyky a tím pádem se oba i stejně naučí. Pro zjednodušení učení doporučujeme s takovýmto dítětem trochu více pracovat a soustředit se na to, aby od obou jazyků dostal stejné množství.
Dalším případem jsou rodiny, které se například přestěhuji do jiné země. Tady si vezmeme například české dítě s českými rodiči, které se najednou ocitne v Anglii. Tady určitě doporučujeme hned od samého začátku vyhledat nějakého pomocného pedagoga, který bude s učením se cizího jazyka dítěti pomáhat. Poté je určitě důležitá adaptace a zařazení se do anglické společnosti. Dítě musí být obklopeno anglicky mluvícími učiteli a spolužáky. Zároveň ale nechceme, aby dítě zapomnělo svůj rodný jazyk, tedy češtinu. V tomto případě doporučujeme doma mluvit česky, ale kdekoliv ve společnosti naopak anglicky. Opět dítě musí být obklopeno oběma jazyky.
puntíkatá tužka
Pak už nám tu zbývají jen čeští rodičové, kteří touží, aby se jejich dítko od útlého věku věnovalo nějakému cizímu jazyku, nejčastěji angličtině, němčině, španělštině nebo francouzštině.
První možností je soukromá jazyková školka – škola – gymnázium. Jedná se o soukromá vzdělávací zařízení, kde musíte počítat s vysokým školným. Pokud ale disponujete takovými financemi, aby Vaše dítě mohlo toto vzdělávací zařízení navštěvovat, směle do toho. Nic lepšího není. Rovnou můžeme říct, že, čím dříve s takovouto výukou dítě začne, tím lépe a tím lepších výsledků dosahuje.
Další možností je soukromý učitel. I toto je velice dobrá alternativa, jak Vaše dítě naučit cizímu jazyku. Velikým plusem je při této výuce individuální přístup. Lektor dochází 1x, 2x nebo i častěji týdně k Vám domů a věnuje se například hodinu Vašemu dítěti. Od lektora je potřeba vysoká dávka trpělivosti a porozumění, obvykle musí mít tito lektoři s takovouto výukou bohaté zkušenosti, aby Vaše dítě správně motivovali a vedli.
Podobnou alternativou může být i skupinová výuka. Tento druh učení se cizího jazyka ale doporučujeme trochu starším dětem, například šestiletým a výše, protože se v této situaci předpokládá určitá míra samostatnosti dítěte.
Poslední možností je začít s výukou Vašeho dítěte sami. Pokud ovládáte nějaký jazyk natolik, že jste schopní jazyk i vyučovat, sežeňte si nějaké učebnice, materiály, pomůcky a zkuste se svým dítětem pracovat sami. Můžete si dát například pro začátek za úkol, že budete denně cizímu jazyku věnovat 20 – 30 minut. Uvidíte, že Vaše dítě za krátkou dobu dosáhne poměrně významných pokroků.